BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Treasuries Asset List

Dluhopisy

Dluhopisy/pokladniční poukázky jsou dluhové cenné papíry s různými termíny splatnosti. Hodnota podkladového aktiva závisí na zbývající době splatnosti, velikosti kupónu a úrokových sazbách v zemi vydání.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.