Hỗ trợ các nhà giao dịch từ hơn 180 quốc gia

 • 220+
  TỶ
  KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH MỖI QUÝ
 • 1,5+
  TRIỆU
  TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • 55+
  TRIỆU
  GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÝ MỖI NĂM*
*Dữ liệu dựa trên hoạt động của BDSwiss Group từ đầu năm đến nay (bản cập nhật cuối cùng vào cuối quý 3 năm 2021)