BDSwiss

Giao dịch FX & CFD với BDSwiss

Truy cập trên 1.000 công cụ cơ sở từ 6 lớp tài sản trong số các điều kiện cạnh tranh nhất

Sử dụng máy tính Forex của chúng tôi để thực hiện nhiều phép tính khác nhau. Những phép tính này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch Forex và CFD.Để xem thêm giải thích về từng thuật ngữ, hãy di chuột lên biểu tượng thông tin của chúng.

  • Ký quỹ Ký quỹ
  • Giá trị pip / điểm Pip
  • Phí qua đêm Phí qua đêm
  • Chuyển đổi tiền tệ Convert

Số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản của bạn. Đây là số tiền cần có để mở vị thế mà bạn muốn.

 
 
 

Việc biết mức lãi hoặc lỗ hiện tại sẽ thay đổi ra sao khi giá của tài sản cơ sở di chuyển một pip là rất quan trọng.

 
 

Chi phí tài chính đóng một vai trò đặc biệt trong giao dịch Forex và CFD. Hãy kiểm tra số tiền phải trả hoặc sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn đối với các vị thế được giữ qua đêm.

 
 
 
 
 
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.