BDSwiss

Legal Documents

GENERAL RISK DISCLOSURE

September 2020
Download the latest version of our

PAMM ACCOUNT AGREEMENT

September 2020
Download the latest version of our

VPS SERVICES

September 2021
Download the latest version of our

SPECIAL POWER OF ATTORNEY TERMS AND CONDITIONS

January 2021
Download the latest version of our

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE - BDS Markets

December 2020
Download the latest version of our

CONFLICTS OF INTEREST POLICY - BDS Markets

September 2020
Download the latest version of our

AML/KYC POLICY - BDS Markets

July 2020
Download the latest version of our
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.