0

Opłaty za wpłaty i wypłaty
na transakcjach kartą kredytową

BDSwiss nie pobiera żadnych opłat za wpłaty lub wypłaty dokonywane za pomocą karty kredytowej. Należy pamiętać, że w przypadku wypłat przelewem bankowym równych lub mniejszych niż 100 EUR, BDSwiss naliczy opłatę w wysokości 10 EUR.*

* Uwaga: możesz zostać obciążony opłatą przez podmiot finansujący zaangażowany w transfer
– bank pośredniczący; bank odbierający lub dostawcę płatności kartą kredytową.