BDSwiss Forex MT4 đã mua lại nền tảng MetaTrader MT4 (nền tảng toàn diện đầu ngành) và tối ưu bằng công nghệ tiên tiến của BDSwiss để tạo ra giao diện giao dịch thân thiện với người dùng, được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch thuộc mọi trình độ.

Nền tảng BDSwiss Forex MT4 được trang bị hoàn hảo cho những nhà giao dịch mong muốn giao dịch trên thị trường tài chính (forex, chỉ số, hàng hóa, v.v.) Tất cả các công cụ và tài nguyên cần thiết để phân tích động lực giá của các công cụ tài chính, tạo và chỉnh sửa giao